Het lijkt erop dat u Internet Explorer 11 gebruikt. Dit wordt niet ondersteund door deze website. We raden u aan om Google Chrome te gebruiken voor de beste browser-ervaring.

We engageren ons ertoe een positieve impact te hebben op de samenleving - een grote verantwoordelijkheid die wij niet licht opvatten. Via onze engagementen tegenover u en de generaties van de toekomst zetten wij ons in voor een holistisch bedrijfsmodel: een model dat duurzaam, respectvol en evenwichtig is. Daartoe voeren wij plannen uit om CO2-neutraal te worden, verantwoord met water om te springen en afval te verminderen. 

KOOLSTOF

Puratos is er reeds in geslaagd zijn wereldwijde CO2-uitstoot met 24% te verminderen in vergelijking met 'business as usual' (referentiejaar: 2016.) Maar om op zero uitstoot uit te komen en tegen 2025 CO2-neutraal te worden, moeten we ons focussen op de volgende drie kernelementen.

1. Energie-efficiëntie

Wanneer energie efficiënt wordt gebruikt, is minder energie nodig om hetzelfde te doen en gaat er minder energie verloren. Nieuwe, efficiëntere technologie en de optimalisatie van voorzieningen en processen kunnen helpen, net als goed beheer en energierecuperatie. In 2020 investeerde Puratos in 13 energie-efficiëntieprojecten.

Het slimme warmwaternet met warmtekrachtkoppelingsinstallatie op gas in Groot-Bijgaarden bijvoorbeeld is het grootste energiebesparingsproject dat Puratos ooit is aangegaan. De warmtekrachtkoppelingsinstallatie produceert nu 65% van de elektriciteit die door de site wordt verbruikt, en 30% van de benodigde warmte. De nieuwe productielijnen voor margarine en vetten werden ontworpen om zonder stoom te werken met het oog op de energie-efficiëntie: ze krijgen hun warmte rechtstreeks van het nieuwe centrale warmwaternet van de site. 

2. Hernieuwbare energie

Hernieuwbare energie is afkomstig van koolstofneutrale bronnen. Dit omvat wind-, regen-, getijde-, golfslag- en geothermische energie.

Bij Puratos weten we hoezeer de overstap naar hernieuwbare bronnen het verschil kan maken voor het milieu. Daarom hebben wij ons ertoe verbonden het gebruik van hernieuwbare bronnen te versterken. Tot nu toe hebben we 25.000 m² zonnepanelen geïnstalleerd op onze productievestigingen in 6 landen, en we zijn van plan om 25 bijkomende locaties van zonnepanelen te voorzien. Dit zal ons in staat stellen om 71% van onze eigen elektriciteitsbehoefte ter plaatse te produceren. Daarnaast maakt Puratos al gebruik van 100% hernieuwbare elektriciteit in België, de VS, Spanje, China, Mexico, Rusland en Brazilië. Tegen 2023 zullen al onze operaties op hernieuwbare energie draaien.

3. Koolstofcompensatie

In plaats van onze koolstofuitstoot simpelweg te compenseren door certificaten te kopen, koos Puratos ervoor om bomen te planten. Bomen planten is een efficiënte manier om koolstof op te vangen. We doen dit op de cacaoplantages die bij ons programma Cacao-Trace zijn aangesloten. Traditioneel kweken veel boeren daar slechts één boomsoort: de cacaoboom!

Gezien het belang van biologische diversiteit maken we gebruik van ons duurzame cacaoprogramma om boeren te leren verschillende soorten bomen tussen hun cacaobomen te planten: schaduwbomen zoals timmerhout- en galipnotenbomen, en fruitbomen zoals pompelmoezen. Zowel Puratos als de boeren hebben baat bij dit landbouwmodel.

De bomen leggen CO2 vast en helpen ons zo onze ambitieuze doelstelling te behalen, terwijl ze de boer op drie manieren voordeel opleveren:

  • De cacaobomen hebben baat bij de schaduwbomen, want die beschermen tegen zware regenval en verhogen de biodiversiteit, waardoor meer cacaobloemen worden bestoven en de productie dus omhoog gaat.
  • De boeren verdienen extra inkomsten dankzij de verkoop van fruit.
  • De schaduwbomen maken de bodem vruchtbaarder, waardoor de boeren minder geld hoeven uit te geven aan meststoffen

Water

We hebben onze afvalwaterverwerkingscapaciteit opgevoerd en ons waterverbruik teruggedrongen. Ook hebben we in België een nieuwe anaerobe reactor gebouwd en in gebruik genomen, evenals een nieuwe complete afvalwaterbehandelingsinstallatie in Vietnam, en zijn we in Indonesië gestart met de bouw van nog zo’n installatie.

Het water dat wij in lokale rivieren lozen, is veilig voor de vissen en goed voor het milieu. Om dit aan te tonen, hebben we wereldwijd meerdere visvijvers gebouwd om de kwaliteit van het water te bewijzen nadat we dat hebben behandeld en voordat we het in de rivieren lozen.

Afval

Puratos in de strijd tegen afval

Bij Puratos willen we onze klanten helpen hun milieuvoetafdruk te verkleinen terwijl we tegelijk aan de onze werken. Daarom streven we ernaar om al onze inkomende en uitgaande verpakkingsmaterialen tegen 2025 volledig recycleerbaar of herbruikbaar te maken. Alle niet-recycleerbare verpakking zal worden vervangen en we zullen overmatig gebruik van verpakkingsmateriaal voor onze producten vermijden, terwijl we blijven waken over de productkwaliteit en de houdbaarheid. Intern zullen we verpakkingsmaterialen zo veel mogelijk hergebruiken. 

Een stap verder in onze engagementen

We gaan steeds een stap verder in onze engagementen: Puratos is de uitdaging aangegaan om tegen 2025 100% van zijn kartonnen en houten verpakkingsmaterialen uit duurzame bossen te betrekken, in overeenstemming met de FSC- en PEFC-certificering.

Naast de verpakking zullen we ook focussen op het voedings- en niet-voedingsafval dat tijdens onze productieprocessen ontstaat. Puratos heeft besloten dat tegen 2030zero afval op de stortplaats zal belanden, en we zullen ons sorteerproces verbeteren om ervoor te zorgen dat alle materialen waarmee wij werken maximaal gevaloriseerd worden. 

Betere planeet

Bij Puratos weten we hoe belangrijk het is om goed voor onze planeet te zorgen. We reduceren, hergebruiken en recycleren ons afval zo veel mogelijk en we hebben ons ertoe verbonden onze bossen en de biodiversiteit te helpen beschermen. Daarnaast streven we ernaar om al onze ingrediënten op verantwoorde wijze aan te kopen, met een minimale impact op de planeet.

Verantwoorde inkoop

Om hoogkwalitatieve ingrediënten te produceren voor de bakkerij-, patisserie- en chocolade-industrie, koopt Puratos wereldwijd tal van verschillende grondstoffen in. We hebben ons voor 100% verbonden tot duurzame bevoorrading en we werken in een open dialoog samen met de mensen in onze toeleveringsketen.