Privacybeleid

1. Waarover gaat het privacybeleid?

Dit beleid is van toepassing op de persoonlijke gegevens die we verwerken van u als natuurlijk persoon. Dit beleid is niet van toepassing bij de verwerking van anonieme gegevens of bedrijfsgegevens. 

2. Wie verwerkt uw persoonlijke gegevens?

We zijn Puratos, gevestigd op Industrialaan 25, 1702 Groot-Bijgaarden en regegistreerd in het register van legale ondernemingen onder het nummer BE0438.632.416, telefoonnummer +32 2 481 43 43, e-mail info@puratos.be.

Wij staan in voor de ‘controle’ van de verwerking van u persoonlijke gegevens.

3. Wat verwachten we van u?

We verwachten dat u enkel persoonlijke gegevens van uzelf communiceert naar ons. Als u ook persoonlijke gegevens 
over andere mensen aan ons communiceert moet u er zeker van zijn dat u in de bevoegdheid bent om dit te doen.

We verwachten dat de persoonlijke data die u naar ons communiceert correct is en dat u ons informeert indien deze gegevens 
zouden veranderen.

4. Waarom verwerken we uw persoonlijke gegevens?

Het doel waarvoor we uw persoonlijke gegevens verwerken hangt af van hoe u met ons in contact komt.

U surft op onze website

  • We verwerken informatie over het gebruik van onze website, om zo uw keuzes te kunnen onthouden en onze website te beheren en verbeteren. We verwijzen naar onze cookie policy voor meer informatie.

U contacteert ons (vb. door het invullen van een formulier op onze website, door ons een mail te sturen...)

  • We verwerken uw persoonlijke gegevens om uw aanvraag te kunnen beantwoorden en beheren. (vb. een informatieaanvraag, inschrijven op onze nieuwsbrief, klacht). Dit proces is gebaseerd op uw toestemming.

U maakt een persoonlijke account aan op onze website

  • We verwerken uw persoonlijke gegevens voor klantenbeheer, gebaseerd op de performantie van de overeenkomst waarvan u deel uitmaakt.  Zonder deze persoonlijke gegevens kunnen we deze overeenkomst niet uitvoeren.
  • We kunnen ook uw persoonlijke gegevens verwerken voor direct marketing van onze producten en diensten, gebaseerd op onze legitieme belangen. We vinden het belangrijk om u, als klant van onze producten, geïnformeerd te houden over onze producten. De voorziening van uw persoonlijke gegevens voor dit doel is geen vereiste en u kan bezwaar maken tegen deze verwerking (zie artikel 8 hieronder).

In ieder geval

  • We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken voor onderzoek en ontwikkeling, gebaseerd op onze legitieme belangen. Puratos NV kan uw persoonlijke gegevens ook verwerken op groepsniveau voor onderzoek en ontwikkeling, ter controle, gebaseerd op zijn legitieme belangen [A2]. Binnen de Puratosgroep geloven we dat onderzoek en ontwikkeling kan leiden tot een verbeterde ervaring, productverbetering en innovatie, die de mensen die betrokken zijn bij ons product kan helpen (zoals klanten, distributeurs, leveranciers en eindklanten). De voorziening van uw persoonlijke gegevens voor dit doel is geen vereiste en u kan bezwaar maken tegen deze verwerking (zie artikel 8 hieronder). Onderzoek en ontwikkeling kan bestaan uit het opmaken van een profiel. Alle elementen zoals naam, adres... kunnen gebruikt worden. Het opmaken van een profiel heeft geen gevolgen voor u, behalve dan dat het verwerken van uw persoonlijke gegevens kan leiden tot een verbeterde gebruikservaring, productverbetering en innovatie, wat een voordeel is voor u.   
  • We kunnen uw gegevens gebruiken voor direct marketing van onze producten en diensten, en de producten en diensten van andere bedrijven binnen de Puratos Group, gebaseerd op uw toestemming, in de mate waarbij u ons deze toestemming geeft.

5. Met wie delen we uw persoonlijke gegevens?

We kunnen uw persoonlijke gegevens overmaken aan bedrijven die deel uitmaken van de Puratosgroep, aan bedrijven die persoonlijke gegevens verwerken in onze naam (gekend als ‘verwerkers’), aan wetenschappelijke instellingen in het kader van onderzoek, aan derde partijen waar er een wettelijke verplichting is om dit te doen, aan onze commerciële partners en aan de politie of juridische autoriteiten op hun vraag indien ze het recht hebben om deze data op te vragen.

6. Worden uw persoonlijke gegevens overgedragen buiten de Europese Unie?

We kunnen uw persoonlijke gegevens overdragen aan landen buiten de Europese Unie, incl. maar niet beperkt tot de Verenigde Staten. Elke transfer zal gebaseerd zijn op een adequate beslissing of op standaard beschermingsclausules van gegevens van de Europese Commissie. 

7. Hoe lang worden uw persoonlijke gegevens bewaard?

Uw persoonlijke gegevens worden bewaard zolang u in contact bent met ons (vb. u vraagt informatie, koopt onze producten, registreert voor onze nieuwsbrief...) en tot maximaal 10 jaar na het beëindigen van deze relatie.

8. Wat zijn uw rechten?

U kan ons contacteren om volgende acties te ondernemen, in overeenkomst met de voorwaarden die bepaald zijn in de wetgeving van toepassing:

  • Het intrekken van uw toestemming voor de verwerking van persoonlijke gegevens, voor zover de verwerking van uw persoonlijke gegevens aanvankelijk op uw toestemming was gebaseerd.
  • Toegang vragen tot, of elke correctie, verwijdering of beperking van uw persoonlijke gegevens. 
  • Bezwaar neerleggen tegen elke direct marketing en/of onderzoek, ontwikkeling en verbetering van onze producten.
  • De draagbaarheid opvragen van uw persoonlijke gegevens die u aan ons gecommuniceerd heeft.

U kan bepaalde van deze rechten uitvoeren via de instellingen in uw persoonlijke account bij ons (indien u over zo een persoonlijke account beschikt).

U kan al deze rechten uitvoeren door ons te contacteren op bovenstaand adres (artikel 2) of via info@puratos.be.

U heeft ook het recht om een klacht neer te leggen bij de authoriteit voor gegevensbescherming.

Versie 1.0, geldig vanaf 10 oktober 2017.