Het lijkt erop dat u Internet Explorer 11 gebruikt. Dit wordt niet ondersteund door deze website. We raden u aan om Google Chrome te gebruiken voor de beste browser-ervaring.

 

Cacao-Trace is een programma voor duurzame cacao dat streeft naar meerwaarde voor alle betrokken partijen, van cacaoboer tot chocoladeliefhebber. Er wordt waarde gecreëerd dankzij een gecontroleerde fermentatie en droging, die zorgen voor chocolades met een uitzonderlijke smaak. Deze waarde wordt vervolgens terug gedeeld aan de Cacao-Trace gemeenschap om zo bij te dragen aan een ingrijpende verbetering van de levensomstandigheden van de cacaoboeren.

Waarde creëren

De boeren krijgen opleiding over boslandbouw om hun productiviteit en inkomen op een ecologische manier te verhogen, maar ook om de kwaliteit van hun bonen te verbeteren dankzij een gecontroleerde fermentatie en droging, die leiden tot een Cacao-Trace chocolade met een unieke smaak.

Waarde delen

Voor hun kwalitatieve bonen krijgen de boeren een betere prijs en daarbovenop deelt Cacao-Trace een deel van de marge terug met de boeren via de ‘Chocoladebonus’: voor elke verkochte kilo gaat 0,10 euro onmiddelijk naar de boerengemeenschap. Dat komt overeen met 3 à 4 maanden extra salaris voor de boer.

Levens verbeteren dankzij het verbeteren van de vaardigheden

Cacao-Trace beantwoordt direct aan de noodzaak voor een meer duurzame en transparante cacaotoeleveringsketen. De unieke en holistische combinatie van milieu-, financiële en mensgerichte initiatieven werd ontwikkeld om de levens en vaardigheden van cacaoboeren te verbeteren. Cacao- Trace legt de nadruk op kwaliteit, scholing en opleiding. Het geeft de cacaoboeren de ruimte hun vaardigheden te verbeteren om nog productiever en duurzamer te worden en ervoor te zorgen dat ook de komende generaties nog lang van chocolade kunnen genieten.

We verzekeren de chocoladeproducenten en -consumenten dat Cacao-Trace voor hoge kwaliteit, traceerbare en duurzame cacaobonen staat. Continue verbetering is inbegrepen in het programma en gevalideerd door een onafhankelijke derde partij .

 

De cacaoboeren helpen door scholing en opleiding

Scholing en opleiding zijn de kernactiviteiten van Cacao-Trace. De technische ondersteuning en opleiding die gegeven wordt op de plantages en in de Cacao-Trace post-oogstcentra, helpen de cacaoboeren om zowel hun winst als de kwaliteit van hun bonen te verhogen. Door nauw samen te werken met hen, door hun management skills en milieubeschermingstechnieken verder te professionaliseren, geeft  Cacao-Trace de cacaoboeren de mogelijkheid het hoogst mogelijke inkomen te genereren en hun plantages te beheren met meer autonomie.

Cacaokwaliteit toevoegen aan de duurzaamheidsformule

Zoals bij andere duurzaamheidsprogramma’s, draagt Cacao-Trace bij aan een duurzame toeleveringsketen dankzij best practice milieu-, financiële en mensgerichte aanpakken. Daarnaast is het ook een bewijs van kwaliteit. De teams van Cacao-Trace werken nauw samen met de cacaoboeren om het fermentatie- en drogingsproces met zorg op te volgen, een vitale stap om superieure cacaobonen te garanderen. Deze steun zorgt ervoor dat cacaoboeren zich meer kunnen richten op het verzorgen van hun plantages en hun vaardigheden, productiviteit en kwaliteit te verbeteren. Het resultaat is een win-win situatie. Cacaoboeren hebben een hogere opbrengst terwijl de chocoladeproducenten verzekerd zijn van hogere kwaliteit cacaobonen voor overheerlijke chocolade.

Echt lekkere chocolade van meesters in fermentatie

In tegenstelling tot andere duurzame chocolade, biedt Cacao-Trace u ook nog eens unieke smaken en aroma’s. Dit komt met name door het naoogstproces van het programma en andere factoren zoals de bodemkwaliteit, het klimaat en de genetische variëteiten van de cacaobonen. Net als bij het maken van wijn, is fermentatie een essentiële stap in het bepalen van het smaakprofiel. Door dit proces volledig te beheersen komen enkel de beste cacaobonen in aanmerking voor Cacao-Trace chocolade.

Een extra bonus bij aankoop van Cacao-Trace chocolade

Door het kopen van Cacao-Trace producten, ondersteunt u, naast het tegengaan van armoede, ook de beschikbaarheid van chocolade op lange termijn. Voor iedere kilo chocolade geeft Cacao-Trace een ‘Chocolade Bonus’ van 10 cent terug aan de boeren. Dit eenvoudige en transparante bonussysteem is uniek omdat 100% van de bonus ook daadwerkelijk bij de boeren zelf terecht komt. Een systeem waar iedereen baat bij heeft; van de cacaoboer tot aan de chocoladeproducent en van de distributeur tot aan chocoladeliefhebbers over de hele wereld.

Vertrouwen door transparantie en traceerbaarheid

Door het kopen van Cacao-Trace chocolade verbetert u de levens van cacaoboeren en hun families. Gecontroleerde scheiding van Cacao-Trace cacaobonen, direct vanaf het oogstmoment en gedurende het gehele proces, zorgt ervoor dat we precies weten waar de bonen vandaan komen en kunt u erop vertrouwen dat alle Cacao-Trace bonen van optimale kwaliteit en geregistreerd zijn.

 

Samen voor een duurzame cacaoketen

Laten we de Cacao-Trace gemeenschap verder doen groeien en samen het leven van duizenden boeren blijven verbeteren. Dankzij onze Cacao-Trace klanten leverde de chocoladebonus in 2020 een ingezameld bedrag van 499.300 euro op. Sinds 2013 blijft de chocoladebonus groeien en onze ambitie is de kaap van 1 miljoen euro te bereiken tegen eind 2021 – met andere woorden, een verdubbeling in één jaar tijd. 

Met de ingezamelde chocoladebonus konden we in 2020 mooie projecten realiseren die ons engagement illustreren. We droegen bij aan de bouw van:

  • Nieuwe scholen en klaslokalen in Ivoorkust, Papoea-Nieuw-Guinea en Vietnam,
  • Een nieuwe materniteit in Ivoorkust waar – hoera en proficiat! – de eerste baby in de Cacao-Trace gemeenschap geboren werd,
  • Drinkwaterstations in Papoea-Nieuw-Guinea en Ivoorkust voor 6.000 mensen.